ЛУТКАРСТВО

РЕЧ ДВЕ О ЛУТКАРСТВУ
Луткарство је синтеза више уметности .
Оно у себи обједињује литерарни, сценски , драмски, плесни, ликовни и музички израз.
Из тог разлога луткарство нуди безбројне могућности маштовитог и креативног изражавања како за децу тако и за одрасле.
Јоже Пенгов: "Луткарство је апсолутно позориште".

Историја луткарства:
Луткарство и позориште лутака имају дугу и задивљујућу традицију.
Порекло ове врсте уметности веже се за земље далеког истока: Индију, Кину, Бурму, Вијетнам, Јапан, Индонезију, одакле се проширила у остатак света.
Трагови луткарства могу се пронаћи у свакој древној цивилизацији: Египту, античкој грчкој, римском царству, а данас су део културне баштине света.
О лутки:
Лутка је предмет.
Игра са лутком је чудо оживљавања неживог.
У луткарству лутка је за гледаоца оживели предмет, лик-личност.
За глумца она је радост и изазов оживљавања.
Сергеј Обрасков:
"Лутка није имитација живог бића него лик до крајњих граница сведен на заједнички именитељ, типизиран до степена алегорије"...." Као оскоруша у поезији и јагње у баснама лутка ставара општи карактер лика који постаје заједнички и који осветљава животне појаве са оне стране са које је не може сагледати ни једна друга врста уметности."...
Израда лутке као фигуре припада примењеним уметностима, те захтева поштовање одређених естетских компоненти који доприносе њеном визуелном индентитету.
Лутке се раде од различитих материјала који се добро комбинују и који нису тешки да би се олакшала анимација.
Да би лутка била целовита потребно јој је сашити костим, а да би луткарска представа била што уверљивија потребно је израдити сценографију што такође спада у сферу примењених уметности.
Типови лутака:
*Ручне или лутке рукавице, популарне ГИЊОЛ ЛУТКЕ И ЗЕВАЛИЦЕ
*Лутке на штапу, тзв. ЈАВАЈКЕ
*Лутке на концима МАРИОНЕТЕ
*Лутке за позориште сенки
Дете и лутка:
За дете лутка је играчка.
Општи знак-симбол који оно разуме, коме се радује, са којим и помоћу ког открива, упознаје и ствара сопствени свет.
Лутка је незаменљив посредник у комуникацији између детета и света који га окружује.
Она га позива-провоцира на игру, а игра је начин на који дете размишља, усађује искуства, сазнаје, памти и ствара.
Мало који предмет има толико разноврсну и битну улогу у животу детета као што то има лутка.
Она утиче на развој читавог низа психофизичких особина. Развија и обогаћује машту, развија координацију покрета, развија правилан говор...
Лутка има моћ да покрене дете али дете има далеко већу моћ над лутком. Тиме, оно усваја низ важних социјално емотивних вештина као што су, комуникативност, одговорност, брижност, пожртвованост, партнерски однос....
Лутка у настави:
Луткарске игре у настави омогућавају развијење: когнитивног, социјалног, емоционалног и естетског осећаја.
Лутка адекватно употребљена у настави постаје изазов, провакација, она подиже заинтересованост, подстиче маштовитост, отвара путеве креативним решењима, снажно мотивише ученика а само учење постаје много делотворније.
Лутке и луткарство у настави и вананаставним активностима немају за циљ само луткарску представу.
Најочигледнији пример употребе лутке у настави је луткарска импровизација!
Најважнији састојак Луткарске импровизације је спонтаност и слобода изражавања. Импровизације се изводе се без великих претхоних припрема, при чему текст, радња и анимација лутке могу настајати током луткарске игре.
Такође је могуће задати ученицима неке од параметара (заголицати им машту): кључне речи, увод у причу, поуку, лутку, музику, математички проблем, научни појам , решење до кога треба да дођу...
Наједноставније "лутке" су оне које стално носимо са собом а то су делови нашег тела. Анимација свакодневним предметима у сврху луткарске игре такође може обогатити луткарску комуникацију током наставе.
Лутка омогућава лакшу комуникацију учитељ ученик, може подстаћи и обогатити расправу око одељенских правила и олакшати њихово усвајање.
Може помоћи усвајању сложенијих образовних појмова.
Учитељ као луткар уноси изненађење, радост и поверење међу ученике , на креативан лутка помаже превазилажењу баријера условљених годинама, захтевима, очекивањима, ауторитетом..Лутка смањује се стрес од незнања и неуспеха јер не зна лутка а дете може да трга за одговором. Лутка тада постаје дететов заштитник.

РЕЧ ДВЕ О " ЛОЛИНОЈ ЛУТКОМАНИЈИ "

Лолина луткоманија је луткарска секција наше школе, основана у оквиру DILLS-projekta "Свете са позорнице те гледа дете".
Секција има за циљ да окупи што већи број ученика различитог узраста и способности, те да их обједину у чину писања драмско-луткарских представа, креирања и израде лутака, креирања и израде сценографије, осликавања паравана као и самог одигравања луткарских представа.
Крајњи циљ рада луткарске секције није само савршено одиграна представа, него процес и пут стварања наших ученика у складу са њиховим могућностима и интересовањима.
Секција окупља петнаестак сталних и још толико повремених чланова.
У раду секције учествују ученици обухваћени инклузивним образовањем, чији је допринос самој радости стварања незамислив.
До сада смо припремили и одиграли четири луткарске представе:
1. "У разликама, сличности",
2. "Вук и теле",
3. "Како расту мала деца" и
4. "Словоград"
Представе редовно приказујемо у нашој школи за наше ругаре као и за другаре из осталих сомборских школа.
Гостовали смо у Народном позоришту у Сомбору, у Градској кући у Сомбору, у Хрватском дому, у ОШ "Вук Караџић".
Учествовали смо у низу културних и хуманитарних догађаја како код нас у школи тако и у граду.

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА
Посебно смо поносни учешћем на ФЛУОШ-у (фестивал луткарства основних школа), који се одвија сваке године и које је у календару такмичења МинистарставА просвете Републике Србије.
Тада имамо прилику да сретнемо друге луткарске групе, да разменимо искуства и погледамо предивна остварења ученика и њихових наставника.
До сда смо активно учествовали на деветнаестом ФЛУОШ-у, представом "КАКО РАСТУ МАЛА ДЕЦА".
Тренутно се припремамо за учешће на двадесетом фестивалу представом "СЛОВОГРАД".
Изузетно нам је задовољство што смо школа домаћин регионалних смотри луткарстава.

РЕЗУЛТАТИ СА СМОТРИ
Регионалана смотра 19-ФЛУОШ-а 2013-те у Сомбору:
Најуспешнија представа у целини.
Посебна награда за:
"ПРЕДСТАВА СА ЈАСНО ИСКАЗАНОМ ЕКОЛОШКОМ ПОРУКОМ"
Републичка смотра луткарства основних школа 2013-те Нови Сад:
Стручни жири:
"НАЈБОЉЕ ЛИКОВНО РЕШЕЊЕ ЛУТАКА"
Дечији жири:
"НАЈЛЕПШЕ ЛУТКЕ"
Диплпме и признања потписује и оверава Министар просвете лично!

Објављено: 19.02.2014., 23:43:34

назад

Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх