Одлука о додели уговора за ФТО

Конкурс важи до 24.02.2015.

OСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР
Моношторска ул. бр.4.
Датум: 04.02.2015.
Број: 01-41-2/15

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012), доносим


Одлуку о додели уговора
у отвореном поступку јавне набавке мале вредности услуга редни број 2/15

 

Уговор се додељује понуђачу са најповољнијом понудом :
заједничка понуда: „IPON SECURITY” ДОО НОВИ САД и „АНЂЕО ЧУВАР“ ДОО КАЊИЖА, понуда код наручиоца заведена под бројем 01-55/15 од 24. 02.2015. године.

 

Директор школе

____________________
проф. Зоран Борак


Доставити:
- свим понуђачима

 

 

Преузмите документ

Додатна документација:


Објављено: 20.03.2015.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх