ENGLESKI JEZIK

Engleski je najrasprostranjeniji jezik sveta danas; ukupno 600-700 miliona ljudi upotrebljava engleski redovno. Oko 377 miliona ljudi koristi engleski kao svoj maternji jezik, a podjednak broj ljudi koristi ga kao svoj drugi strani jezik.
Živimo u vremenu globalizacije i da bismo uspešno pratili svetske trendove bitno je da vladamo engleskim jezikom. Znanje engleskog nije više pitanje želje već potrebe i nužnosti. U 21. veku ovaj jezik spaja ljude sa različitih strana sveta. Naučiti engleski nije komplikovano. Bitno je da postoji želja i upornost.

   
Specifičnosti škole

    Javne nabavke

    Linkovi

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Sombor
Povratak na vrh