ИСТОРИЈА

Историја (енглески history, немачки geschichte) је друштвена хуманистичка наука која се бави проучавањем људског друштва. Име је добила по грчкој речи хисторија што је значило знање стачено распитивањем и слушањем, а касније се овај појам проширио и на познавање прошлих догађаја, та потом и на излагање збивања из прошлости. Оснивачем историје као науке сматра се старогрчки писац Херодот ("отац историје"), по којем је задатак историје, на основу поузданих доказа - историјских извора, описивање и објашњавање развоја људског друштва у прошлости. Појам историје има више значења, а сем науке, може да подржава и причу о прошлости, те одређени временски период.
У нашој школи наставни предмет Историја је намењен ученицима виших разреда, а наставу изводе наставници-професори историје Маринко Ковачевић и Данијела Пешут. Предходних година, ученици наше школе имали су велике успехе на свим нивоима такмичења и тиме овај предмет сврстали међу најуспешније у школи.

   
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх