Raspored zvona

RASPORED ZVONA ČASOVI 45 minuta

1. 8:00-8:45                                                       0. 13:10-13:55
2. 8:50-9:35                                                       1. 14:00-14:45
3. 9:50-10:35                                                     2. 14:50-15:35
4. 10:45-11:30                                                   3. 15:50-16:35
5. 11:35-12:20                                                   4. 16:45-17:30
6. 12:25-13:10                                                   5. 17:35-18:20
7. 13:10-13:55                                                   6. 18:25-19:10      

 

RASPORED ZVONA ČASOVI 35 minuta

1. 8:00-8:35                                                       1. 14:00-14:35
2. 8:40-9:15                                                       2. 14:40-15:15
3. 9:30-10:05                                                     3. 15:30-16:05
4. 10:15-10:50                                                   4. 16:15-16:50
5. 10:55-11:30                                                   5. 16:55-17:30
6. 11:35-12:10                                                   6. 17:35-18:10    

Raspored zvona tokom nadoknade gradiva možete videti ovde:

raspored zvona tokom nadokande gradiva