Kontakt

   OŠ "Ivo Lola Ribar"
   Monoštorska 10
   25000 Sombor
   Republika Srbija

   telefon:
             +381 (0)25 412 371
   internet prezentacija:
             www.ilrsombor.edu.rs
   elektronska pošta:
             ilrsombor@sbb.rs

direktor: Zoran Borak

administrator sajta: Miroslav Mudrinić
elektronska pošta: 
skolamudrinic@gmail.com

 

 

Kako do nas?


Pogledajte uvećanu mapu