Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

Nove iskrice

Školske novine koje zajedno uređuju nastavnici i učenici.Školske novine koje zajedno uređuju nastavnici i učenici.

Lutkarska sekcija

Već duži niz godina postoji lutkarska sekcija...Već duži niz godina postoji lutkarska sekcija...

Muzički trenutak

Manifestacija nastala kao generalna proba školskih horova i orkestra blok flauta pred takmičenja.

esDnevnik

Portal za učenike i roditelje. Roditeljske naloge za pristup evidencijama izdaju škole, prema dinamici koju same odrede.