Zaposleni

Direktor Zoran Borak
   
 
Administrativno osoblje i stručna služba
Sekretar Jelena Nikolić
Šef računovodstva Jovana Mandić
Administrativni radnik Snežana Videkanjić
Psiholog Jasmina Lekić Beljanski
Pedagog Aleksandra Milanko
Bibliotekar Jelica Jovanović

 

Predmetna nastava

Srpski jezik
Svetlana Čule
Renata Guganović Podlipec
Zorica Vukobratović
Snežana Kostrešević
Matematika
Aleksandar Brzaković
Biljana Ostojić
Nevena Katona
Engleski jezik
Violeta Iđuški
Katarina Car
Maja Erdelj
Aleksandra Kolarić
Nemački jezik
Melita Čuvardić
Sanja Stojačić
TIO
Milorad Krneta
Katalin Đurđev
Violeta Stankov

Biologija
Davor Babić                            
Emina Miletić
Fizičko vaspitanje
Nikola Anđelković
Ilija Bižić
Željko Kačandonov
Slavica Menićanin
Istorija
Marinko Kovačević
Danijela Pešut
Geografija
Miroslav Mudrinić
Tatjana Stojanović
Likovna kultura
Sanja Medić                            
Fizika
Dragoljub Đurić
Hemija
Miroljub Bjeletić

Izborna nastava

Građansko vaspitanje

Renata Guganović Podlipec
Snežana Kostrešević      
Violeta Iđuški
Zorica Vukobratović
                   

Pravoslavni katihizis
Želimir Acan
Katolički vjeronauk
Anđelka Gorjanac
Informatika
Tesmija Hinić
Domaćinstvo
Miroljub Bjeletić
Davor Babić
Čuvari prirode
 Davor Babić

Razredna nastava

Svetlana Štajnbah
Zlata Jovanović
Snežana Antunić
Ksenija Ujsasi
Andreja Tomić
Mirjana Lukić
Sandra Kevilj
Tatjana Dražić
Željko Đurić
Tanja Ogrizović
Vesna Trbojević
Vesna Lakobrija
Irena Jovanović Kasa
Kristina Kovačević
Vesna Zorica

Produženi boravak
Rajko Miranović
Vesna Zorica
Šikara
Srđan Čičovački

 

Pomoćno osoblje

Ivica Vidaković spremač
Mane Vukas domar
Katica Racić Berić servirka
Mira Voćkić spremačica
Katica Racić Berić spremačica
Mirjana Šakić spremačica
Srđan Sekulić spremač
Velinka Skakić spremačica
Spomenka Vučenov spremačica
Mira Kiršner spremačica
Slađana Konjović spremačica

Podaci o broju zaposlenih

(obaveza propisana čl. 8.  Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. Glasnik RS“ br. 159/2020)

  • broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija

Stručna sprema

Broj sistematizovanih izvršilaca na svim radnim mestima

Visoka

                                         49,32

Viša

                                           1,85

Srednja

                                                2

Niža

                                            9,46

Ukupno

                                           62,63

  • ukupan broj zaposlenih na određeno i neodređeno vreme prema nivou kvalifikacija

          Ukupan broj zaposlenih na       određeno i   neodređeno vreme

   Visoka

                                                          49,32

    Viša

                                                            1,85

   Srednja

                                                                2

   Niža

                                                            9,46

   Ukupno

                                                           62,63

  • broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa)

              -  nema angažovanih

  • ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini

              - jedan nastavnik sa visokom stručnom spremom

  • ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini

               - nema

  • ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini

               - nema

  • ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini.

             - nema