Javna nbavka prirodni gas za grejanje

Konkurs važi do 06.01.2015.

P O Z I V

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj JNMV 2/2014

za nabavku dobara - prirodnog gasa za potrebe grejanja

 

 

 Dokumenta vezane za ovu nabavku možete da skinete klikom na sledeći link:

konkursna dokumentacija gas

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:


Objavljeno: 24.12.2014.