Odluka:JNMV- usluga- nastave u prirodi učenika II, i IV razreda i ekskurzije učenika od V do VIII razreda u školskoj 2016/2017. godini

Konkurs važi do 19.10.2016.

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"SOMBOR
Monoštorska ul. br.4.
tel/faks 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Del.br: 01-188/16
Dana: 19.10.2016.

Na osnovu čl. 108. Zakona o javnim nabavkama (“ Sl.glasnik RS“ br.124/2012) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda u javnoj nabavci male vrednosti usluga izvođenja nastave u prirodi za uč.2. i 4. razr. i ekskurzije za uč.1- 8.razr. u šk.2016/2017.g. u otvorenom postupku, redni broj 2/16, direktor je doneo
ODLUKU
o dodeli ugovora

Za Partiju broj 1 : sedmodnevna nastava u prirodi za učenike drugog razreda prema planu i programu na Zlatiboru, dodeljen ugovor agenciji „Crveni signal“ doo Sombor za ponuđenu cenu u iznosu od: 16.990,00 dinara .
Za Partiju broj 2 : sedmodnevna nastava u prirodi za učenike četvrtog razreda prema planu i programu na Tari, dodeljen ugovor agenciji „Crveni signal“ doo Sombor za ponuđenu cenu u iznosu od: 13.750,00 dinara.
Za Partiju broj 3: jednodnevna ekskurzija za učenike prvog razreda prema planu i programu, putni pravac: Subotica - Palić, dodeljen ugovor agenciji „Crveni signal“ doo Sombor za ponuđenu cenu u iznosu od 1.470,00 dinara.
Za Partiju broj 4: jednodnevna ekskurzija za učenike drugog razreda prema planu i programu, putni pravac: Pećinci-Sremska Mitrovica-Zasavica, dodeljen ugovor agenciji „Crveni signal“ doo Sombor za ponuđenu cenu u iznosu od 2.640,00 dinara

Za Partiju broj 5: jednodnevna ekskurzija za učenike trećeg razreda prema planu i programu, putni pravac: Pećinci-Sremska Mitrovica-Zasavica , dodeljen ugovor agenciji „Euro-line Pekez“ doo Sombor za ponuđenu cenu u iznosu od 2.500,00 dinara.
Za Partiju broj 6. jednodnevna ekskurzija za učenike četvrtog razreda prema planu i programu, destinacija: Beograd , dodeljen ugovor agenciji „Crveni signal“ doo Sombor, za ponuđenu cenu u iznosu od 2.320,00 dinara.
Za Partiju broj 7. jednodnevna ekskurzija za učenike petog razreda prema planu i programu – destinacija Beograd, dodeljen ugovor agenciji „Crveni signal“ doo Sombor. za ponuđenu cenu u iznosu od 2.190,00 dinara.
Za Partiju broj 8: jednodnevna ekskurzuja za učenike šestog razreda prema planu i programu, putni pravac: Šid – Sremska Mitrovica- Bač, dodeljen ugovor agenciji „Euro-line Pekez“ doo Sombor za ponuđenu cenu u iznosu od 2.000,00 dinara.
Za Partiju broj 9 : jednodnevna ekskurzija za učenike sedmog razreda prema planu i programu, putni pravac: Šabac-Valjevo, ugovor dodeljen agenciji „Crveni signal“ doo Sombor za ponuđenu cenu u iznosu od 2.560,00 dinara.
Partija broj 10 : jednodnevna ekskurzija za učenike osmog razreda prema planu i programu, sa putnim pravcem: Beograd-Oplenac-Aranđelovac-Orašac, dodeljen ugovor agenciji „Crveni signal“ doo Sombor za ponuđenu cenu u iznosu od 2.490,00 dinara.

Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ove odluke može se podneti zahtev za zaštitu prava Republičkoj komisiji, a predaje se u roku od 5 dana od dana prijema odluke, a predaje se Naručiocu, odnosno OŠ „Ivo Lola Ribar“ u Somboru.

D i r e k t o r

________________
prof. Zoran Borak

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:


Objavljeno: 26.10.2016.