JHMB 07/2019 Organizacija izvođenja ekskurzije učenika osmog razreda za školsku 2019/2020. godinu

Konkurs važi do 26.09.2019.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ('' Službeni glasnik RS“ broj 124/12 i 68/2015) u daljem tekstu ZJN, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-268/19 i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 01-268-1/19, OŠ '' Ivo Lola Ribar '' Sombor kao naručilac, objavljuje :

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

u postupku javne nabavke male vrednosti usluga - ekskurzija VIII razreda u školskoj 2019/2020. godini

JHMB br.07/2019

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Objavljeno: 22.09.2019.