PLAN ZA NADOKNADU PROPUŠTENOG OBRAZOVNO – VASPITNOG RADA ZA PERIOD OD 12. DO 21. FEBRUARA 2020. GODINE

 

PLAN ZA NADOKNADU PROPUŠTENOG OBRAZOVNO – VASPITNOG RADA ZA PERIOD OD 12. DO 21. FEBRUARA 2020. GODINE

 

OŠ „Ivo Lola Ribar“ iz Sombora je na sednicama Nastavničkog veća, Saveta roditelja i Školskog odbora usvojila sledeći plan nadoknade propuštenog obrazovno – vaspitnog rada za period od 12. do 21. februara 2020. godine:
Prvi ciklus nadoknade (4, 5, 6, 10, 11, 12. i 13. mart 2020. godine): Izvršiće se nadoknada prvog časa po redovnom dnevnom rasporedu časova tako što će prvi čas trajati 60 minuta i upisivaće se u Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada kao dva časa.
Drugi ciklus nadoknade (18, 19, 20, 24, 25, 26. i 27. mart 2020. godine): Izvršiće se nadoknada drugog časa po redovnom dnevnom rasporedu časova tako što će drugi čas trajati 60 minuta i upisivaće se u Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada kao dva časa.
Treći ciklus nadoknade (1, 2, 3, 7, 8. i 9. april 2020. godine): Izvršiće se nadoknada trećeg časa po redovnom dnevnom rasporedu časova tako što će treći čas trajati 60 minuta i upisivaće se u Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada kao dva časa.
Četvrti ciklus nadoknade (22, 23, 24, 28, 29. i 30. aprila 2020. godine): Izvršiće se nadoknada četvrtog časa po redovnom dnevnom rasporedu časova tako što će četvrti čas trajati 60 minuta i upisivaće se u Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada kao dva časa.
Peti ciklus nadoknade (6, 7, 8, 12, 13, 14. i 15. maja 2020. godine): Izvršiće se nadoknada petog časa po redovnom dnevnom rasporedu časova tako što će peti čas trajati 60 minuta i upisivaće se u Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada kao dva časa.
Šesti ciklus nadoknade (20, 21, 22, 26, 27, 28. i 29. maj 2020. godine): Izvršiće se nadoknada šestog časa po redovnom dnevnom rasporedu časova predmetne nastave tako što će šesti čas trajati 60 minuta i upisivaće se u Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada kao dva časa.

Kroz ovih šest ciklusa nadoknadili bi se svi časovi osim časova u međusmeni (7. čas) i dva časa za petak 21. februara. Oni bi bili nadoknađeni ponedeljkom i utorkom u međusmeni (16 dana).

 

 

 

 

 

 

RASPORED ZVONJENJA ZA PERIOD NADOKNADE
PROPUŠTENOG OBRAZOVNO – VASPITNOG RADA

Raspored zvonjenja za prvi ciklus nadoknade
4, 5, 6, 10, 11, 12. i 13. mart 2020. godine
ČASOVI PREPODNEVNA SMENA POSLEPODNEVNA SMENA
1. 08:00-09:00 14:00-15:00
2. 09:05-09:50 15:05-15:50
VELIKI ODMOR 15 minuta
3. 10:05-10:50 16:05-16:50
4. 10:55-11:40 16:55-17:40
5. 11:45-12:30 17:45-18:30
6. 12:35-13:20 18:35-19:20

Raspored zvonjenja za drugi ciklus nadoknade
18, 19, 20, 24, 25, 26. i 27. mart 2020. godine.
ČASOVI PREPODNEVNA SMENA POSLEPODNEVNA SMENA
1. 08:00-08:45 14:00-14:45
2. 08:50-09:50 14:50-15:50
VELIKI ODMOR 15 minuta
3. 10:05-10:50 16:05-16:50
4. 10:55-11:40 16:55-17:40
5. 11:45-12:30 17:45-18:30
6. 12:35-13:20 18:35-19:20

Raspored zvonjenja za treći ciklus nadoknade
1, 2, 3, 7, 8. i 9. april 2020. godine
ČASOVI PREPODNEVNA SMENA POSLEPODNEVNA SMENA
1. 08:00-08:45 14:00-14:45
2. 08:50-09:35 14:50-15:35
VELIKI ODMOR 15 minuta
3. 09:50-10:50 15:50-16:50
4. 10:55-11:40 16:55-17:40
5. 11:45-12:30 17:45-18:30
6. 12:35-13:20 18:35-19:20


Raspored zvonjenja za četvrti ciklus nadoknade
22, 23, 24, 28, 29. i 30. aprila 2020. godine
ČASOVI PREPODNEVNA SMENA POSLEPODNEVNA SMENA
1. 08:00-08:45 14:00-14:45
2. 08:50-09:35 14:50-15:35
VELIKI ODMOR 15 minuta
3. 09:50-10:35 15:50-16:35
4. 10:40-11:40 16:40-17:40
5. 11:45-12:30 17:45-18:30
6. 12:35-13:20 18:35-19:20

Raspored zvonjenja za peti ciklus nadoknade
6, 7, 8, 12, 13, 14. i 15. maja 2020. godine
ČASOVI PREPODNEVNA SMENA POSLEPODNEVNA SMENA
1. 08:00-08:45 14:00-14:45
2. 08:50-09:35 14:50-15:35
VELIKI ODMOR 15 minuta
3. 09:50-10:35 15:50-16:35
4. 10:40-11:25 16:40-17:25
5. 11:30-12:30 17:30-18:30
6. 12:35-13:20 18:35-19:20

Raspored zvonjenja za šesti ciklus nadoknade
20, 21, 22, 26, 27, 28. i 29. maj 2020. godine
ČASOVI PREPODNEVNA SMENA POSLEPODNEVNA SMENA
1. 08:00-08:45 14:00-14:45
2. 08:50-09:35 14:50-15:35
VELIKI ODMOR 15 minuta
3. 09:50-10:35 15:50-16:35
4. 10:40-11:25 16:40-17:25
5. 11:30-12:15 17:30-18:15
6. 12:20-13:20 18:20-19:20


Direktor škole
________________
Zoran Borak

 

Objavljeno: 12.03.2020., 15:17:15
nazad