NASTAVA NA DALJINU

 

 

OBAVEŠTENJE

ZA RODITELJE I UČENIKE

U skladu sa dopisom MPNTR u vezi sa ostvarivanjem obrazovno – vaspitnog rada učenjem na daljinu, obaveštavamo vas o sledećem:

  • Učenje na daljinu počinje od utorka, 17. marta 2020. godine;
  • edukativni sadržaji za učenje na daljinu emitovaće se na trećem kanalu RTS-a za učenike osnovnih škola, svakodnevno od 8 časova, prema rasporedu po razredima koji će dan pre emitovanja biti dostupan na sajtu MPNTR rasporednastave.gov.rs;
  • za sve učenike od 1. do 7. razreda emitovaće se obrazovni sadržaji u blokovima od po dva časa dnevno;
  • za učenike 8. razreda emitovaće se edukativni sadržaji u blokovima od po tri časa dnevno, od kojih će dva uvek biti srpski jezik i matematika, a treći čas je jedan od predmeta koji se polažu na završnom ispitu;
  • o ostalim aktivnostima koje će učitelji i predmetni nastavnici realizovati (pored RTS-ovog programa) bićete blagovremeno obavešteni;
  • roditelji su obavezni da ukoliko nastane promena zdravstvenog statusa njihovog deteta, o tome odmah obaveste učitelje i odeljenske starešine.

 

Objavljeno: 16.03.2020., 13:29:40
nazad