OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE

   Obaveštavamo roditelje i učenike da će škola u školskoj 2021-22. godini, na osnovu preporuka Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, početi sa redovnim, neposrednim obrazovno-vaspitnim radom u sredu, 1. septembra 2021. godine sa sledećim rasporedom smena:

  • od 8:00 časova – neparna smena,
  • od 14:00 časova – parna smena.

   Nastavni časovi će trajati 45 minuta, a odeljenja neće biti deljena na grupe. Nastava će biti organizovana tako da svako odeljenje ima svoju učionicu.

   Promena modela nastave je moguća samo po odluci Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola.

 

KLJUČNE MERE ZA UBLAŽAVANJE RIZIKA

OD TRANSMISIJE SARS-CoV-2

 

  1. Dosledna i ispravna upotreba maski u prostoru škole. Nošenje maske je obavezno za sve roditelje i druge posetioce, s tim da će ulazak u zgradu škole biti omogućen samo kada je to neophodno. Učenik nosi masku od ulaza u školu do svoje klupe u učionici. Obavezna je upotreba maske prilikom odgovaranja i bilo kojeg kretanja van klupe. Upotreba zaštitnih maski na otvorenom prostoru za sada nije neophodna, uz održavanje fizičke distance.
  2. Održavanje fizičke distance. Fizička distanca između učenika nije neophodna tokom aktivnosti u učionici, učenici ne menjaju učionice, veliki odmor učenici provode u dvorištu škole. Roditelji koji dovode učenike u školu ne ulaze u zgradu već prate učenike do ulaza.
  3. Higijena ruku i respiratorna higijena. Ruke što češće prati pre užine, nakon upotrebe toaleta i sl. vodom i sapunom ili sredstvima na bazi najmanje 70% alkohola. U slučaju kijanja ili kašlja prekriti usta i nos nadlakticom ili maramicom. Upotrebljenu maramicu i papirni ubrus odložiti u korpu za smeće. Potrebno je da zaposleni u školi održavaju fizičku distancu od najmanje 1 metra sa drugim osobama.
  4. Čišćenje i dezinfekcija školskog prostora. Učionice i nameštaj se čiste i dezinfikuju na velikim odmorima i između smena.
  5. Saradnja sa nadležnim zdravstvenim službama.

  

Objavljeno: 29.08.2021., 16:09:53
nazad