Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

BIOLOGIJA

          Biologija je obavezan predmet zastupljen sa dva časa nedeljno. Prema važećem Školskom programu u petom razredu se uči botanika, u šestom zoologija, u sedmom nauka o čoveku, a u osmom ekologija. Predavači su profesori biologije: Emina Miletić i Davor Babić.

Osim usvajanja obrazovnih sadržaja, naši dugoročni ciljevi su:
         - razvijanje ljubavi i odgovornog odnosa prema prirodi,
         - promovisanje zdravog stila života i razvijanje higijenskih navika,
         - podsticanje učenika na samoobrazovanje, korišćenje svih dostupnih izvora znanja i savremene tehnologije.
       U našoj školi omogućeno je svim zainteresovanim i darovitim učenicima da obogate svoje znanje na časovima dodatne nastave i slobodnih aktivnosti (za sve razrede).To im otvara put za postizanje izuzetnih rezultata na takmičenjima, što se dokazalo u prethodnim generacijama. Održava se i dopunska nastava kao pomoć i podrška pojedinim učenicima za uspešno učenje.
          Nastavnici su kompetentni da održavaju i izbornu nastavu ( koja se organizuje u skladu sa interesovanjima učenika): Čuvari prirode (za peti i šesti razred) i Domaćinstvo (za sedmi i osmi razred).
Ove školske godine učenici osmog razreda polažu maturski ispit koji obuhvata i treći test sa kombinacijom pitanja iz pet predmeta. Jedan od njih je i Biologija, pa će biti organizovani časovi pripremne nastave u odgovarajućem obimu i terminu.

Objavljeno: 04.02.2014., 13:49:58
nazad