LUTKARSTVO

REČ DVE O LUTKARSTVU
Lutkarstvo je sinteza više umetnosti .
Ono u sebi objedinjuje literarni, scenski , dramski, plesni, likovni i muzički izraz.
Iz tog razloga lutkarstvo nudi bezbrojne mogućnosti maštovitog i kreativnog izražavanja kako za decu tako i za odrasle.
Jože Pengov: "Lutkarstvo je apsolutno pozorište".

Istorija lutkarstva:
Lutkarstvo i pozorište lutaka imaju dugu i zadivljujuću tradiciju.
Poreklo ove vrste umetnosti veže se za zemlje dalekog istoka: Indiju, Kinu, Burmu, Vijetnam, Japan, Indoneziju, odakle se proširila u ostatak sveta.
Tragovi lutkarstva mogu se pronaći u svakoj drevnoj civilizaciji: Egiptu, antičkoj grčkoj, rimskom carstvu, a danas su deo kulturne baštine sveta.
O lutki:
Lutka je predmet.
Igra sa lutkom je čudo oživljavanja neživog.
U lutkarstvu lutka je za gledaoca oživeli predmet, lik-ličnost.
Za glumca ona je radost i izazov oživljavanja.
Sergej Obraskov:
"Lutka nije imitacija živog bića nego lik do krajnjih granica sveden na zajednički imenitelj, tipiziran do stepena alegorije"...." Kao oskoruša u poeziji i jagnje u basnama lutka stavara opšti karakter lika koji postaje zajednički i koji osvetljava životne pojave sa one strane sa koje je ne može sagledati ni jedna druga vrsta umetnosti."...
Izrada lutke kao figure pripada primenjenim umetnostima, te zahteva poštovanje određenih estetskih komponenti koji doprinose njenom vizuelnom indentitetu.
Lutke se rade od različitih materijala koji se dobro kombinuju i koji nisu teški da bi se olakšala animacija.
Da bi lutka bila celovita potrebno joj je sašiti kostim, a da bi lutkarska predstava bila što uverljivija potrebno je izraditi scenografiju što takođe spada u sferu primenjenih umetnosti.
Tipovi lutaka:
*Ručne ili lutke rukavice, popularne GINJOL LUTKE I ZEVALICE
*Lutke na štapu, tzv. JAVAJKE
*Lutke na koncima MARIONETE
*Lutke za pozorište senki
Dete i lutka:
Za dete lutka je igračka.
Opšti znak-simbol koji ono razume, kome se raduje, sa kojim i pomoću kog otkriva, upoznaje i stvara sopstveni svet.
Lutka je nezamenljiv posrednik u komunikaciji između deteta i sveta koji ga okružuje.
Ona ga poziva-provocira na igru, a igra je način na koji dete razmišlja, usađuje iskustva, saznaje, pamti i stvara.
Malo koji predmet ima toliko raznovrsnu i bitnu ulogu u životu deteta kao što to ima lutka.
Ona utiče na razvoj čitavog niza psihofizičkih osobina. Razvija i obogaćuje maštu, razvija koordinaciju pokreta, razvija pravilan govor...
Lutka ima moć da pokrene dete ali dete ima daleko veću moć nad lutkom. Time, ono usvaja niz važnih socijalno emotivnih veština kao što su, komunikativnost, odgovornost, brižnost, požrtvovanost, partnerski odnos....
Lutka u nastavi:
Lutkarske igre u nastavi omogućavaju razvijenje: kognitivnog, socijalnog, emocionalnog i estetskog osećaja.
Lutka adekvatno upotrebljena u nastavi postaje izazov, provakacija, ona podiže zainteresovanost, podstiče maštovitost, otvara puteve kreativnim rešenjima, snažno motiviše učenika a samo učenje postaje mnogo delotvornije.
Lutke i lutkarstvo u nastavi i vananastavnim aktivnostima nemaju za cilj samo lutkarsku predstavu.
Najočigledniji primer upotrebe lutke u nastavi je lutkarska improvizacija!
Najvažniji sastojak Lutkarske improvizacije je spontanost i sloboda izražavanja. Improvizacije se izvode se bez velikih prethonih priprema, pri čemu tekst, radnja i animacija lutke mogu nastajati tokom lutkarske igre.
Takođe je moguće zadati učenicima neke od parametara (zagolicati im maštu): ključne reči, uvod u priču, pouku, lutku, muziku, matematički problem, naučni pojam , rešenje do koga treba da dođu...
Najednostavnije "lutke" su one koje stalno nosimo sa sobom a to su delovi našeg tela. Animacija svakodnevnim predmetima u svrhu lutkarske igre takođe može obogatiti lutkarsku komunikaciju tokom nastave.
Lutka omogućava lakšu komunikaciju učitelj učenik, može podstaći i obogatiti raspravu oko odeljenskih pravila i olakšati njihovo usvajanje.
Može pomoći usvajanju složenijih obrazovnih pojmova.
Učitelj kao lutkar unosi iznenađenje, radost i poverenje među učenike , na kreativan lutka pomaže prevazilaženju barijera uslovljenih godinama, zahtevima, očekivanjima, autoritetom..Lutka smanjuje se stres od neznanja i neuspeha jer ne zna lutka a dete može da trga za odgovorom. Lutka tada postaje detetov zaštitnik.

REČ DVE O " LOLINOJ LUTKOMANIJI "

Lolina lutkomanija je lutkarska sekcija naše škole, osnovana u okviru DILLS-projekta "Svete sa pozornice te gleda dete".
Sekcija ima za cilj da okupi što veći broj učenika različitog uzrasta i sposobnosti, te da ih objedinu u činu pisanja dramsko-lutkarskih predstava, kreiranja i izrade lutaka, kreiranja i izrade scenografije, oslikavanja paravana kao i samog odigravanja lutkarskih predstava.
Krajnji cilj rada lutkarske sekcije nije samo savršeno odigrana predstava, nego proces i put stvaranja naših učenika u skladu sa njihovim mogućnostima i interesovanjima.
Sekcija okuplja petnaestak stalnih i još toliko povremenih članova.
U radu sekcije učestvuju učenici obuhvaćeni inkluzivnim obrazovanjem, čiji je doprinos samoj radosti stvaranja nezamisliv.
Do sada smo pripremili i odigrali četiri lutkarske predstave:
1. "U razlikama, sličnosti",
2. "Vuk i tele",
3. "Kako rastu mala deca" i
4. "Slovograd"
Predstave redovno prikazujemo u našoj školi za naše rugare kao i za drugare iz ostalih somborskih škola.
Gostovali smo u Narodnom pozorištu u Somboru, u Gradskoj kući u Somboru, u Hrvatskom domu, u OŠ "Vuk Karadžić".
Učestvovali smo u nizu kulturnih i humanitarnih događaja kako kod nas u školi tako i u gradu.

UČEŠĆE NA TAKMIČENJIMA I SMOTRAMA
Posebno smo ponosni učešćem na FLUOŠ-u (festival lutkarstva osnovnih škola), koji se odvija svake godine i koje je u kalendaru takmičenja MinistarstavA prosvete Republike Srbije.
Tada imamo priliku da sretnemo druge lutkarske grupe, da razmenimo iskustva i pogledamo predivna ostvarenja učenika i njihovih nastavnika.
Do sda smo aktivno učestvovali na devetnaestom FLUOŠ-u, predstavom "KAKO RASTU MALA DECA".
Trenutno se pripremamo za učešće na dvadesetom festivalu predstavom "SLOVOGRAD".
Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo škola domaćin regionalnih smotri lutkarstava.

REZULTATI SA SMOTRI
Regionalana smotra 19-FLUOŠ-a 2013-te u Somboru:
Najuspešnija predstava u celini.
Posebna nagrada za:
"PREDSTAVA SA JASNO ISKAZANOM EKOLOŠKOM PORUKOM"
Republička smotra lutkarstva osnovnih škola 2013-te Novi Sad:
Stručni žiri:
"NAJBOLJE LIKOVNO REŠENJE LUTAKA"
Dečiji žiri:
"NAJLEPŠE LUTKE"
Diplpme i priznanja potpisuje i overava Ministar prosvete lično!

Objavljeno: 19.02.2014., 23:43:34
nazad