Zaposleni

Direktor Zoran Borak
Pomoćnik direktora Svetlana Čule
 
Administrativno osoblje i stručna služba
Sekretar Jelena Nikolić
Šef računovodstva Miloš Mandić
Administrativni radnik Snežana Videkanjić
Psiholog Jasmina Lekić Beljanski
Pedagog Aleksandra Milanko
Bibliotekar Jelica Jovanović

 

Predmetna nastava

Srpski jezik
Svetlana Čule
Renata Guganović Podlipec
Zorica Vukobratović
Snežana Kostrešević
Matematika
Aleksandar Brzaković
Biljana Ostojić
Engleski jezik
Violeta Iđuški
Katarina Car
Maja Erdelj
Aleksandra Kolarić
Nemački jezik
Melita Čuvardić
Sanja Stojačić
TIO
Milorad Krneta
Katalin Đurđev
Violeta Stankov
Anđelka Terzić
Biologija
Davor Babić                            
Emina Miletić
Fizičko vaspitanje
Nikola Anđelković
Ilija Bižić
Željko Kačandonov
Slavica Menićanin
Istorija
Marinko Kovačević
Danijela Pešut
Geografija
Miroslav Mudrinić
Tatjana Stojanović
Likovna kultura
Sanja Medić                            
Fizika
Dragoljub Đurić
Hemija
Miroljub Bjeletić

Izborna nastava

Građansko vaspitanje

Renata Guganović Podlipec
Miroslav Mudrinić      
Violeta Iđuški
Katarina Car
Sanja Stojačić                     

Pravoslavni katihizis
Miloš Putnik
Katolički vjeronauk
Anđelka Gorjanac
Informatika
Tesmija Hinić
Domaćinstvo
Emina Miletić
Davor Babić
Čuvari prirode
 Davor Babić

Razredna nastava

Svetlana Štajnbah
Zlata Jovanović
Snežana Antunić
Ksenija Ujsasi
Andreja Tomić
Mirjana Lukić
Sandra Kevilj
Tatjana Dražić
Željko Đurić
Tanja Ogrizović
Vesna Trbojević
Vesna Lakobrija
Irena Jovanović Kasa
Kristina Kovačević
Vesna Zorica

Produženi boravak
Rajko Miranović
Vesna Zorica
Šikara
Petar Šarić
Srđan Čičovački

 

Pomoćno osoblje

Ivica Vidaković spremač
Mane Vukas domar
Marija Rašeta servirka
Mira Voćkić spremačica
Katica Racić Berić spremačica
Mirjana Šakić spremačica
Srđan Sekulić spremač
Velinka Skakić spremačica
Spomenka Vučenov spremačica
Slađana Konjović spremačica