Zaposleni

Direktor Zoran Borak
Pomoćnik direktora Svetlana Čule
 
Administrativno osoblje i stručna služba
Sekretar Jelena Nikolić
Šef računovodstva Milena Benjak
Administrativni radnik Snežana Videkanjić
Psiholog Jasmina Lekić Beljanski
Pedagog Aleksandra Milanko
Bibliotekar Vesna Zorica

 

Predmetna nastava

Srpski jezik
Svetlana Čule
Renata Guganović Podlipec
Zorica Vukobratović
Snežana Kostrešević
Matematika
Aleksandar Brzaković
Biljana Ostojić
Nada Oblaković
Engleski jezik
Violeta Iđuški
Katarina Car
Maja Erdelj
Aleksandra Kolarić
Nemački jezik
Melita Čuvardić
Sanja Stojačić
TIO
Milorad Krneta
Katalin Đurđev
Violeta Stankov
Anđelka Terzić
Biologija
Davor Babić                                      
Emina Miletić
Fizičko vaspitanje
Nikola Anđelković
Dragan Anđelković
Željko Kačandonov
Istorija
Marinko Kovačević
Danijela Pešut
Geografija
Miroslav Mudrinić
Tatjana Stojanović
Likovna kultura
Sanja Medić                                       
Fizika
Sanja Balać                                      
Anđelka Terzić
Hemija
Miroljub Bjeletić

Izborna nastava

Građansko vaspitanje
Nevena Kalinić
Miroslav Mudrinić                            
Pravoslavni katihizis
Milan Krčmar
Katolički vjeronauk
Anđelka Gorjanac
Informatika
Tesmija Hinić
Domaćinstvo
Emina Miletić
Davor Babić
Čuvari prirode
 Davor Babić

Razredna nastava

Svetlana Štajnbah
Zlata Jovanović
Snežana Antunić
Ksenija Ujsasi
Andreja Tomić
Mirjana Lukić
Sandra Kevilj
Tatjana Dražić
Željko Đurić
Tanja Ogrizović
Vesna Trbojević
Vesna Lakobrija
Rajko Miranović                                 Irena Jovanović Kasa
Produženi boravak
Željko Đurić
Jelica Jovanović
Šikara
Petar Šarić
Kristina Kovačević
Srđan Čičovački

 

Pomoćno osoblje

Ivica Vidaković ložač
Mane Vukas domar
Jovanka Korolija servirka
Marija Rašeta servirka
Stipan Vidaković spremač
Mira Voćkić spremačica
LJiljana Đurđević spremačica
Evica Beretić spremačica
Mirjana Šakić spremačica
Srđan Sekulić spremač
Velinka Skakić spremačica
Lindita Martić spremačica
Spomenka Vučenov spremačica
Slađana Konjović spremačica