Drugi razred

U školskoj 2013/2014. godini nastavu drugog razreda pohađa 100 učenika koji su raspoređeni u pet odeljenja. Četiri odeljenja se nalaze u centralnoj školi, a jedno u isturenom odeljenju u Šikari.

Pregled učenika i učitelja po odeljenjima izgleda ovako:

 Nastavni sadržaji u drugom razredu su složeniji u odnosu na sadržaje iz prvog razreda. Učenici se prvi put susreću sa brojčanim ocenama. Obavezni predmeti su:

SRPSKI JEZIK
Cilj nastave ovog predmeta je da učenici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog književnog jezika. Zadaci nastave ovog predmeta realizuju se kroz obradu lirskih, epskih i dramskih tekstova, uspešno služenje književnim jezikom, ovladavanje normativnom gramatikom i pravopisnim pravilima. Poseban akcenat u drugom razredu stavljen je na uvežbavanje i usavršavanje tehnike čitanja, usklađivanje intonacije i tempa čitanja sa prirodom teksta, kao i učenje drugog pisma latinice.

                                                ENGLESKI JEZIK

Programom je obuhvaćeno osam nastavnih tema: Škola, Drugovi, Porodica, Praznici, Moj dom, Hrana, Odeća i Okruženje. Iste teme koje su obrađene u prvom razredu proširuju se uvođenjem novog vokabulara. Gradivo koje je prethodne godine usvojeno sada se obnavlja i utvrđuje i postepeno prelazi u produktivno.

                                                    MATEMATIKA


Cilj nastave ovog predmeta je usvajanje elementarnih matematičkih znanja kroz sledeće zadatke: usavršavanje sabiranja i oduzimanja do 100, upoznavanje operacija množenja i deljenja i savladavanje tablica istih operacija, umeće rešavanja tekstualnih zadataka sa jednom i dve operacije, rešavanje jednačina, primenu mera za dužinu i vreme, kao i razumevanje osnovnih geometrijskih figura i spretnost u crtanju prave i duži.

                                                SVET OKO NASOpšti cilj predmeta je da deca upoznaju sebe, svoje okruženje i razvijaju sposobnosti za odgovoran život u njemu, kroz formiranje elementarnih naučnih pojmova iz prirodnih i društvenih nauka.
Sadržaji programa obuhvataju živu i neživu prirodu, kretanje u prostoru i vremenu, ljudsku delatnost i mesto gde ljudi žive.

                                              LIKOVNA KULTURA

Ovaj nastavni predmet ima za cilj podsticanje i delovanje učeničkog stvaralaštva kroz likovno-vizuelni rad i sticanje iskustava o oplemenjivanju životnog i radnog prostora, korišćenje materijala za rad, opažanjima oblika u kretanju i dejstvu svetlosti na karakter oblika.

                                         MUZIČKA KULTURA

Nastava ovog predmeta razvija ljubav prema muzičkoj umetnosti i smislu za lepo i uzvišeno kroz slušanje vrednih dela umetničke i narodne muzike, pevanje pesama po sluhu, sviranje na dečjim muzičkim instrumentima i izvođenje dečjih muzičkih igara.

                                              FIZIČKO VASPITANJE

Kroz nastavu predmeta fizičko vaspitanje raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima podstiče se rast, razvoj i pravilno držanje tela, sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim oblicima kretanja, kao i stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan rad kroz učešće u dečjim igrama. Posebno značajna aktivnost učenika drugog razreda je obuka plivanja koja se redovno realizuje na Gradskom bazenu u Somboru.

U grupi obaveznih izbornih predmeta učenici mogu slušati versku nastavu ili građansko vaspitanje i za te predmete se deca i roditelji opredeljuju na početku svake školske godine. Ocene su opisne.

Učenici su se izjasnili da ove godine pohađaju i drugi sledeći izborni predmet:

                                        RUKE U TESTU
IIa, IIb i IId

Izborni predmet Ruke u testu upućuje na neposrednu aktivnost dece pri izučavanju pojava u prirodi i otkrivanju sveta koji ih okružuje. Cilj predmeta je formiranje elementarnih naučnih pojmova iz prirodnih nauka kroz izvođenje jednostavnih ogleda i problem situacija samostalno i u timu.

                                       OD IGRAČKE DO RAČUNARA
IIc

Nastava ovog izbornog predmeta zasnovana je na upoznavanju osnova nauke i tehnike i osnova informatičke pismenosti kroz zanimljiv pristup prvenstveno zasnovan na igri. Cilj je uspešno rukovanje, usvajanje računarom i nastave informatike.

                                     ČUVARE PRIRODE
IIe

Cilj izbornog predmeta Čuvari prirode predstavlja razvijanje svesti o potrebi i mogućnostima ličnog angažovanja učenika u zaštiti životne sredine. Aktivnosti su kreativne, istraživačkog tipa i dopunjavaju se sa već stečenim znanjem iz premeta Svet oko nas.


Zaključna ocena iz ovih izbornih predmeta je brojčana, ali ne ulazi u opšti uspeh učenika.

Objavljeno: 28.02.2014., 00:56:57

nazad

Specifičnosti škole

    Javne nabavke

    Linkovi

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Sombor
Povratak na vrh